Při určení bodové grupy symetrie molekuly lze postupovat podle následujícího vývojového diagramu:


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance