Poděkování

Kompletní metodická a obsahová přípravá učebního textu Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance pro jeho použití ve výuce byla umožněna s podporou projektu FRVŠ F6d 1733/2006. Kolektiv řešitelů děkuje tímto FRVŠ za poskytnutou dotaci, která umožnila vytvoření tohoto nového učebního textu a umožnila rozšíření nabídky praktických příkladů o zajímavá, moderní a pro studenty také přitažlivá témata.

Autoři


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance